Loader
Inteligentne składowanie

BZ WBK Leasing

104,04%Suma opłat

Raiffeisen-Leasing

104,15%Suma opłat

Millenium Leasing

104,31%Suma opłat

Informacje dodatkowe

 • Waluta leasingu: Euro (€).
 • Podanych wyliczeń dokonano w oparciu o: okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 20%, wykup 20%.
 • Banki zastrzegają sobie prawo do:
  • zmiany stawek leasingowych w związku ze zmianą stóp procentowych,
  • decyzji o przyznanie leasingu na bazie swobodnej oceny dokumentów wnioskodawcy.

Zwyczajowo wymagane dokumenty

 • Wniosek leasingowy,
 • PIT lub CIT-8 za zeszły rok wraz z potwierdzeniem złożenia,
 • Dokumenty finansowe za:
  • ostatni rok obrotowy,
  • bieżący okres.
Wózek wielokierunkowy C Wózek czterokierunkowy CB Combi-SL Combi-ST, Combi-GT Wózek przegubowy Aisle Master Combi-MR Combi-WR Combi-CS Combi-SC Combi-RT