Loader
Inteligentne składowanie

Infolinia

+48 801 332 629

E-mail

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11.721.278 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 11.721.278 zł.

Prezes Zarządu – Bogdan Orzechowski,
Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski,
Członek Zarządu, CFO – Marek Bednarz,
Członek Zarządu – Michał Bąkowski,
Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski.

Nasze oddziały

WDX S.A. - centrala

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

T: +48 801 332 629

E: info@wdx.pl

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22, serwis@wdx.pl

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96,
84-230 Rumia

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 205

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262,
43-197 Mikołów

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22, serwis@wdx.pl

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Poznań

ul. Szkolna 11
62-023 Gądki

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 216

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Wrocław

55-093, Stępin 38A

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 217

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Wózek wielokierunkowy C Wózek czterokierunkowy CB Combi-SL Combi-ST, Combi-GT Wózek przegubowy Aisle Master Combi-MR Combi-WR Combi-CS Combi-SC Combi-RT