Loader
Inteligentne składowanie

E-mail

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11.721.278 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 11.721.278 zł.

Nasze oddziały

WDX S.A. - centrala

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

T: +48 801 332 629

F: +48 22 853 17 48

E: info@wdx.pl

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22, serwis@wdx.pl

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96,
84-230 Rumia

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 205

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262,
43-197 Mikołów

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 428 88 22, serwis@wdx.pl

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Poznań

ul. Katowicka 30, 62-035
Kórnik Dziećmierowo

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 216

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Oddział Wrocław

ul. Wrocławska 1a,
55-095 Mirków

Dział Handlowy
801 332 629

Serwis
tel. 22 417 0 217

E-mail

Lokalizacja
Zobacz na mapie

Combi-C Combi-CB Combi-SL Combi-ST & GT Aisle Master Combi-MR Combi-WR Combi-CS Combi-SC Combi-RT